20-12-2018 / nieuws / Stefan Hendriks
ISAE 3402 Type II

Conclusion trots op verkrijgen ISAE 3402 type II verklaring

Vrijdag 14 december hebben wij de definitieve ISAE 3402 Type II rapportage inclusief assurance rapport conform de standaard 3402 ontvangen. Met de felicitaties en de complimenten van Conclude; de externe partij die ons, Conclusion team Royal FloraHolland, Conclusion FIT, Conclusion Mission Critical en AMIS hierin heeft ondersteund. We hebben de ISAE 3402 type II verklaring. Een geweldig resultaat en voor velen van ons een wens die in vervulling is gegaan!

 

Wat houdt dit precies in? ISAE 3402 is een internationaal erkende accountantsverklaring en wordt gezien als een outsourcingsstandaard. De processen die uitbesteed zijn aan een IT-dienstverlener kunnen invloed hebben op de financiële en operationele processen van de klant, die op hun beurt weer invloed kunnen hebben op de jaarrekening van de klant. De IT-dienstverlener moet daarom kunnen aantonen, dat hij ‘in control is’. Dat wil zeggen dat hij deze processen beheerst. Daartoe is een risico framework beschreven en zijn (per proces) beheersingsmaatregelen opgesteld die er voor moeten zorgen dat de beheersingsdoelstellingen worden gerealiseerd. ISAE 3402 geeft hierin ondersteuning door inzicht te geven in de interne beheersing en te borgen dat risico's beheerst worden.

 

In het eerste kwartaal zijn we begonnen met de implementatie. In het derde en vierde kwartaal hebben de auditrondes plaatsgevonden en in december hebben we de definitieve rapportage en de type 2 variant ontvangen. Bij een type 2 verklaring velt de auditor een oordeel over de werking van de beheersings­maatregelen gedurende een periode van minimaal 6 maanden. Nogmaals een geweldig resultaat, waar heel veel collega’s aan hebben bijgedragen

ISAE3402 111984280151