Democratisering van enterprise architectuur

ICT landschappen worden steeds complexer en meer samenhangend. Onderstaande vragen bleven voorheen beperkt tot één of enkele Enterprise Architecten. Vandaag de dag spelen ze een organisatiebrede rol:

  • Hoe krijg ik inzicht in alle relaties en afhankelijkheden tussen applicaties en onderliggende systemen én in de informatiestromen die hiertussen lopen?
  • Hoe breng ik effectief in kaart op welke manier de bedrijfsvoering door systemen wordt ondersteund?
  • Wie hebben behoefte aan deze informatie en inzichten?

 

Het antwoord op bovenstaande vragen is relevant voor iedere medewerker die betrokken is bij het optimaliseren van ICT en bijdraagt aan het doorvoeren van wijzigingen. Denk aan applicatie- en informatiebeheerders, managers en systeembeheerders.