Privacy Verklaring Professional Services

Aansluitend op de algemene Privacy Verklaring van Conclusion richt de volgende Privacy Verklaring zich op de specifieke Professional Services dienstverlening van Conclusion als intermediair.

 

Conclusion Professional Services beheert en verwerkt persoonsgegevens uit CV’s die zij gevraagd- en ongevraagd, rechtstreeks of via haar relaties ontvangt van belangstellenden. De CV’s worden gedeeld met opdrachtgevers en andere intermediairs om belangstellende kandidaten aan een passende werkkring of opdracht te helpen. Conclusion Professional Services verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met wet –en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers en het beleid van Conclusion.

 

Conclusion behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Op verzoek van- en met instemming van belangstellenden worden de persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met Conclusion medewerkers en partijen voor zover dat voor de uitvoering van hun werkzaamheden – bemiddeling van de belangstellende – noodzakelijk is.

 

Conclusion beveiligt haar systemen - naar redelijkheid - tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik of verwerking en eist van partijen waarmee de Cv’s worden gedeeld hetzelfde. Conclusion is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Conclusion.


Belangstellenden zullen worden gewezen op ons privacy beleid en hen zal toestemming worden gevraagd om CV’s met persoonsgegevens conform bovenstaande beschrijving te mogen verwerken. CV’s die ongevraagd met Conclusion worden gedeeld zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst worden vernietigd tenzij Conclusion Professional Services mogelijkheden voor bemiddeling ziet en oordeelt dat tijdelijke opslag in het belang van de belangstellende is. In dat geval zal belangstellende gewezen worden op het Privacy beleid en toestemming worden gevraagd het CV op te mogen slaan en te delen met andere personen en partijen. 

 

Via email privacy@conclusion.nl kunt u informatie krijgen, het proces starten om uw rechten uit te oefenen of melding maken van het (mogelijk) lekken van persoonsgegevens.

 

Voor meer INFORMATIE, INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET verwijzen we u naar Privacy Verklaring van Conclusion

  

Conclusion Professional Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

  

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 mei 2018.