Famed

De zorgsector verandert continu, zo ook de eisen die aan ICT gesteld worden. Daarom heeft Famed, om de kwaliteit van de huidige ICT beheersystemen te waarborgen een partnership aangegaan met Conclusion.

Famed is een specialist in medical factoring en declaratieverwerking en richt zich op het innoveren van de markt. Dit doen zij onder meer door het aanbieden van een portaal aan de zorgaanbieder, zodat het declareren vergemakkelijkt wordt. In 2016 zijn de ICT-beheersystemen van Famed door Conclusion getransitioneerd naar de Conclusion Cloud en worden deze 24/7 onderhouden. Met de totstandkoming van deze opdracht zijn een aantal Famed ICT-medewerkers in dienst getreden bij Conclusion.