Infrastructure Services

Technologische veranderingen volgen elkaar snel op. Het is daarom belangrijk om grip te houden op IT. Met Infrastructure Services van Conclusion maken én houden wij uw IT-infrastructuur flexibel en fit. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe mogelijkheden en innovaties.

 

CONCLUSION INFRASTRUCTUUR REFERENTIE ARCHITECTUUR

Bij het realiseren van een IT-infrastructuur maken wij gebruik van een referentiemodel: de Conclusion Infrastructuur Referentie Architectuur (CIRA). Hiermee ontwerpen we een robuuste en flexibele IT-infrastructuur die kostenefficiënt is in te zetten. De CIRA biedt houvast en inzicht gedurende de hele levenscyclus van uw IT-infrastructuur. De belangrijkste fasen in deze levenscyclus zijn: design, build en operate.

 

ZORG UIT HANDEN

De CIRA zorgt voor voorspelbaarheid in kwaliteit en in resultaat. Met het goed op elkaar afstemmen van deze drie fasen ontstaat er een totaaloplossing. Hiermee borgen wij de continuïteit en slaapt u rustiger. Door het inzetten van onze kennis en ervaring op het gebied van IT-infrastructuren is de zorg voor de gehele levenscyclus van uw IT-infrastructuur in goede handen.

 

ROBUUST, FLEXIBEL EN KOSTENEFFICIËNT

Wat is de visie op de IT-infrastructuur? Aan de hand van een roadmap bespreken we samen wat nodig is om de transformatie naar een robuuste, flexibele en kostenefficiënte IT-infrastructuur te realiseren. Zo wordt de eerste stap gezet om te zorgen dat de behoeften binnen de organisatie niet onbeantwoord blijven.