Innovatieve Roadmap

Met deze service bent u verzekerd van een continuous innovation cycle waarbij we gezamenlijk experimenteren en zorgen voor innovaties die uw organisatie verder brengt. Innovatie wordt niet alleen als belangrijk proces gezien voor de business, maar ook vanuit de technologie is het niet meer weg te denken. Denk aan de Windows 10 releases waarbij er 2 keer per jaar nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd en een update nagenoeg door de leverancier wordt afgedwongen.

 

Conclusion hanteert de volgende aanpak voor het opstellen van de Innovation Roadmap;

 

  • Define - definiëren van de scope van innovatie. Kijken we naar alle bedrijfsprocessen? Alleen IT? Gaan we voor disruptie of blijven we bij continue verbeteren?
  • Discover - zorgen voor een poel van ideeën, in een aantal workshops worden zoveel mogelijk ideeën gevormd.
  • Develop - ideeën worden gegroepeerd en mogelijk ontstaat er een conceptueel beeld van een aantal ideeën. Deze worden vervolgens uitgewerkt in de vorm van een design.
  • Demonstrate - het concept wordt daadwerkelijk opgebouwd in een Innovation Lab en gedemonstreerd. Op basis hiervan bepalen we de daadwerkelijke toegevoegde waarde en in hoeverre het concept daadwerkelijk uitvoerbaar is. 

 

Deze manier van werken hebben we reeds succesvol geïmplementeerd bij verschillende klanten. Hier zorgen we gezamenlijk voor een goedgevulde backlog die we vervolgens in het Innovation Lab tot uitvoer brengen. Belangrijk hierbij is dat we snel starten, maar ook snel stoppen indien blijkt dat het idee toch niet past of uitvoerbaar is (fail fast innovation). Hiermee zorgen we voor een efficiënte inzet van de middelen.

 Wil je meer weten over dit onderwerp?
Bel Sander Rosenhart
06-22841969