End User Computing

Samenwerken faciliteren door bedrijfsdata en benodigde functionaliteit eenvoudig, efficiënt en veilig beschikbaar te maken in de vorm, op het moment en daar waar(op) het gewenst is.  Dat is de oplossing die onze End User Computing experts voor uw organisatie realiseren.

 

Passende oplossingen
Wij beginnen daar waar anderen ophouden. Onze End User Computing-experts inventariseren en rationaliseren alle eisen en wensen. Met hun diepgaande kennis van bestaande technologieën en nieuwe concepten komen zij met passende oplossingen voor al uw eindgebruikersgroepen (persona’s).

Steeds vaker wordt volstaan met het beschikbaar stellen van een bepaalde functionaliteit in plaats van het uitleveren van een (fysieke) werkplek of applicatie. Deze taakgerichte manier van werken is niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook kosten efficiënt en eenvoudig aanpasbaar. We informeren u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie.

 

Persoonlijke aandacht
Selfservice & automatisering zorgen voor een snelle en kosten efficiënte levering van onze diensten, maar deze vormen tot op heden geen invulling voor de behoefte aan persoonlijk contact. Onze kundige servicedesk medewerkers vullen deze behoefte graag in en zijn desgewenst 7*24 uur bereikbaar.