Ketenmonitoring

Ketenmonitoring bewaakt en borgt de ‘end to end’ dienstverlening aan uw eindgebruikers

 

Met ketenmonitoring  bewaakt Conclusion Future IT niet alleen alle afzonderlijke componenten in de keten, maar worden alle componenten geïntegreerd en zodanig visueel gepresenteerd dat helder inzicht wordt verkregen in de volledige (end-to-end) keten  en de onderlinge relaties tussen systemen, databases en de verschillende bedrijfsprocessen. Met ketenmonitoring worden de performance, beschikbaarheid en capaciteit bewaakt van de onderliggende infrastructuur en ontstaat er een continue en actueel beeld op potentiële risico’s voor de ondersteuning van die kritische bedrijfsprocessen, zodanig dat proactief kan worden ingegrepen.

 

Continuous delivery
 
Het in kaart brengen van de afhankelijkheden tussen componenten en het continue monitoren van de performance, beschikbaarheid en capaciteit vormt een  waardevolle bron van informatie voor uw ontwikkelteams.  Simulaties binnen de keten worden mogelijk en de voorspelbaarheid van het resultaat tijdens de in productiename worden aanzienlijk vergroot.  Een voorwaarde voor het succesvol inrichting van continuous delivery.