Proces mining

Binnen onze snel digitaliserende wereld hebben organisaties behoefte aan efficiënte en voorspelbare bedrijfsprocessen. Snel kunnen anticiperen op veranderingen vraagt om een zo volledig mogelijk beeld van de bedrijfsprocessen. Process Mining ondersteunt hierin door business process modeling te combineren met data mining. Deze combinatie levert op een visuele manier snel inzicht in wat er daadwerkelijk gebeurt. Knelpunten kunnen daarmee eerder worden geïdentificeerd en aangepakt.Process mining is breed inzetbaar en de mogelijkheden groeien nog steeds. Denk daarbij aan:

 

  • Op basis van operationele data het in kaart brengen van interne processen. Hoe loopt een proces nu daadwerkelijk.

  • Monitoren van processen en deze waar nodig bijstellen

  • Processen toetsen aan vastgestelde normen. Conformance checking

  • Knelpunt analyses met mogelijke verbeteracties.

  • Bepalen service automation mogelijkheden in de verschillende processtappen

  • Sturing op resultaat ondersteunen door proces dashboards

 

Conclusion Future IT heeft ruime ervaring in het analyseren van processen met behulp van Process Mining. Het combineren van de binnen een organisatie aanwezige operationele IT data tot een bruikbare analyse dataset is een randvoorwaarde voor succes. We maken daarbij gebruik van standaard bouwblokken en een agile aanpak waarin we met de stakeholders vaststellen wat er in een iteratie wordt uitgewerkt en welke succes criteria hierbij horen. Op elke iteratie volgt een go/no-go besluit.

Wij kunnen u de specialisten leveren om met process mining uw bedrijfsprocessen vergaand te analyseren en deze analyses onderdeel te laten vormen van een continue verbeter proces.