Technical Application Services

Technical Application Services zorgt voor een optimale performance, beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van (kritieke) business applicaties en databases. Door het technisch applicatiebeheer bij Conclusion Future IT te beleggen kunnen klanten zich volledig richten op de functionele doorontwikkeling en het gebruik van de applicatie wat direct ten goede komt aan de business value.

 

Technisch Applicatiebeheer (TAB) is verantwoordelijk voor het bewaken en borgen van de juiste technische werking van de SAP applicaties, inclusief de onderliggende databases. Naast instandhouding van de applicatie programmatuur en de interfaces van en naar de bedrijfsapplicaties is TAB verantwoordelijk voor het gecontroleerd doorvoeren van technische wijzigingen binnen het applicatie landschap, de applicatieprogrammatuur en de databases teneinde deze te laten voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikersorganisatie en de eisen die daaraan vanuit de techniek worden gesteld.


Wendbaarheid èn beschikbaarheid geborgd
Heldere beheerprocessen en nauwe aansluiting op moderne ontwikkelmethoden als DevOps en Scrum waarborgen de wendbaarheid en beschikbaarheid van de verschillende ontwikkel, test-, acceptatie- en productieomgevingen voor onze klanten.


Aantoonbaar trackrecord
Technical Application Services heeft zich bewezen als betrouwbare partner. Wij hebben eerder - zelfstandig of met andere ICT-leveranciers - complexe vraagstukken opgelost. Wij kunnen en durven de verantwoordelijkheid voor deze dienstverlening op ons te nemen en zo onze klanten te ontzorgen op technisch applicatiegebied.

 

Conclusion voert het dagelijkse Technisch Applicatie Beheer uit en is daarmee primair verantwoordelijk voor het technisch beschikbaar houden en het realiseren van goede performance van alle applicaties van klanten.


Dit houdt in dat wij o.a. de volgende activiteiten voor onze klanten uitvoeren:

 

  • Het (technisch) beschikbaar houden van de bedrijfsapplicaties en onderliggende databases, de interfaces en het realiseren van goede end-2-end performance.

  • Borgen dat voldoende gekwalificeerde resources beschikbaar zijn met technische kennis van het (complexe) applicatie landschap van klanten.

  • Beschikbaar stellen van een vast aanspreekpunt voor de klant.

  • Operationele afstemming met derden die beheer doen van systemen/applicaties waarmee geinterfaced wordt of partijen die onderliggende technische infrastructuur beheren