Transitie en transformatie

De overgang naar een andere omgeving (transitie) en/of de doelbewuste verandering van de organisatie (transformatie) zijn complex en bevatten meerdere disciplines. Je hoort weleens dat een transitie wordt gebagatelliseerd door het te vergelijken met een verhuizing. Dit is meteen één van de grootste valkuilen, namelijk het onderschatten de overgang naar een andere omgeving! Met de als maar toenemende complexiteit is het belangrijk om met een fit verandervermogen te starten. Als basis hiervoor dient het inzicht van de omgeving (mensen, organisatie, IT middelen, processen).